Please fill all widget settings!

Dr. Zeynep Kurnaz


Zeynep Kurnaz bilgi birikimini nitel araştırmalar alanında geliştiren bir sosyal bilimler araştırmacısıdır. Çalışmalarını duygular sosyolojisi, yoksulluk, sanayi ve yaşlılık alanlarında devam ettirmektedir.

Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2002 yılında mezun olduktan sonra çalışma hayatına HAVELSAN’ın Adalet Bakanlığı için yürüttüğü Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında eğitim uzmanı olarak başlamıştır. Ardından Rehber Öğretmenliği yapmıştır. Bir dönem araştırma şirketlerinde proje uzmanı olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2010 yılında “Bizlik Bilinci Bağlamında Osmanlı İmparatorluğunda Etnik Grupların Görünürlük Kazanma Yolları” başlıklı tezini tamamlamıştır. Aynı yıl Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında merkezi yerleştirme ile Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmış ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Doktorasını “Türkiye’de Siyasal Korku ve Akademik Hayatın İnşası” başlıklı tezi ile 2016 yılında tamamlamıştır.

2013-2014 yılları arasında bir yıl süre ile Roehampton Üniversitesi’nde (Londra/İngiltere) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunan Zeynep Kurnazşu an Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde DrÖğretim Üyesi unvanı ile Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.