Please fill all widget settings!

Ahmet Kurnaz


Ahmet Kurnaz dijital çağda iktidar ilişkileri alanında çalışan bir bilişimsel sosyal bilimler araştırmacısıdır. Veri bilimi araştırma teknikleri geliştirerek seçimler, terörizm ve siyasal düzen alanlarına uygulamaktadır.

Bilkent Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra TÜBİTAK’ta çalışmıştır. Bu süre içinde FATİH projesi kapsamında d3 kütüphanesini kullanarak akıllı tahta sınıf içi arayüzünü geliştirmiştir. Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve burada “Totaliter Rejimlerde İktidar İlişkileri” başlıklı yüksek lisans tezini yazmıştır. Aynı kurumda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ahmet Kurnaz 2015 yılında Maryland Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünü, 2017 ve 2018 yıllarında ise Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü’nü ziyaret etmiştir. 2016 yılında Paris’te tezi ile ilgili araştırmalar yapmıştır.