Please fill all widget settings!

Nitel Analiz Döngüsü

#nitel #nitelaraştırmalar #nitelanaliz #nitelverianalizi


Robert Yin (2011), nitel veri analizi için beş aşamalı analiz döngüsünü önermektedir.

Beş aşamalı bir döngüye giriş:

– Derleme (Compiling)

– Parçalarına Ayırma (Disassembling)

– Yeniden Birleştirme (Reassembling)

– Yorumlama (Interpreting)

– Sonuç (Concluding)

Analiz, saha çalışmasından ve diğer veri koleksiyonlarından toplanan verileri ve saha notlarını derleme ve tasnifle başlar. Dolayısıyla ilk aşama -verileri derleme- verileri bir sıraya koymak anlamına gelir. Bitmiş derleme veritabanı olarak düşünülebilir.

İkinci aşama parçalarına ayırma aşaması, derlenen verileri daha küçük bölümlere ya da parçalara bölme işlemidir. Bu adım, bölümlere ya da parçalara araştırmacının atadığı yeni etiketler ya da “kodlar” yoluyla sürdürülebilir.

Üçüncü aşama yeniden birleştirme, sınıflandırma, kategorileştirme olarak düşünülebilir. Bu aşamada verilerin çeşitli formlarda yeniden sıralanması işlemi yapılır.

Dördüncü aşama, taslak yazının analitik bölümüne anahtar olacak ilgili yerlerde tablo ve grafikler beraberinde yeni bir anlatı oluşturmak için yeniden birleştirme materyalini kullanmayı içerir. Dördüncü aşama birleştirilen verilerin yorumlanması olarak düşünülebilir.

Beşinci ve son aşama sonuç olarak düşünülebilir. Tüm çalışmanızın sonuçlarının resmedilmesi olarak ifade edilir. Kaynak: Yin, Robert. (2011). Qualitative Research from Start to Finish. The Guilford Press.Share
Tags
Written by Zeynep Kurnaz


Leave a Comment