Please fill all widget settings!

Görüşme Tekniği


Nitel araştırmalarda görüşmeler (i)yapılış biçimine (ii)katılımcı sayısına (iii)soru formuna ve (iv)kayıt alma biçimine göre nasıl ayrıştığı aşağıdaki şemada gösterilmektedir.Share
Tags
Written by Zeynep Kurnaz


Leave a Comment